Προορισμός Χρόνος Παράδοσης Αγορά κάτω των 30€ Αγορά πάνω των 30€ Αγορά πάνω των 50€

Τρόπος Αποστολής

Ελλάδα 1-3 Μέρες Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν ACS
Κύπρος 5-7 Μέρες 11€
11€
Δωρεάν ACS
Ευρώπη 7-15 Μέρες
11€
11€
Δωρεάν ELTA
Αμερική 15-20 Μέρες
11€
11€
Δωρεάν ELTA